Komunitní centrum Prádelna


KC Prádelna představuje funkční a v pravém slova smyslu komunitní, vzdělávací, ale zároveň kulturní, společenské a umělecké centrum reflektují aktuální společenské potřeby. Cílová skupina je velmi široká a zasahuje do všech věkových skupin a vůbec do celého socio - demografického rozložení. Veškeré aktivity komunitního centra slouží v důsledku především k propojení a podpoře místní komunity.

Významnou skupinou, která zde nachází širokou nabídku aktivit jsou senioři. Pro ně v komunitním centru probíhají počítačové kurzy, iKavárna, herna stolního tenisu, výtvarné workshopy, jazykové kurzy apod. Zázemí pro svoji činnost zde nalezl Klub SENzačních SENiorů, Klub seniorů Pegas a seniorské taneční soubory Marietta a Beseda. Pro nejširší veřejnost jsou připraveny pravidelné výstavy v Galerii Prádelna a jejich vernisáže, cestovatelské a fotografické večery, koncerty, divadelní představení, semináře a přednášky apod.

Komunitní centrum Prádelna, Holečkova 38a, Praha 5 – Smíchov, tel.: 257 213 908, 603 289 675, kcpradelna@seznam.cz

Komentáře

Žádný komentář nebyl přidán. Buďte první!

Přidat komentář